شرایط عضویت

مشتری باید در هنگام ثبت نام و یا سفارش محصول ؛  آدرس کامل پستی ، کد پستی و مشخصات خود را به صورت دقیق وارد نماید. لطفا حتما ایمیل و شماره تماس معتبر ثبت کنید تا در صورت لزوم بتوان در حداقل زمان با شما تماس گرفت. 

لازم به ذکر است در صورتي كه اطلاعات مندرج در حساب كاربري شما صحيح نباشد ،‌هرگونه تاخير، اشتباه یا برگشت خوردن مرسوله و ضرر مالی به وجود آمده در ارسال سفارش متوجه خريدار مي باشد .