ملخ های 10 تا 20 اینچ

ملخ های 10 تا 20 اینچ
نمایش:
مرتب کردن براساس:
ملخ نایلونی (پولر و پوشر) رنگ طوسی- GEMFAN 10x4.5 موجود نیست
ملخ نایلونی (پولر و پوشر) رنگ مشکی- 10x4.5 موجود نیست

ملخ نایلونی (پولر و پوشر) رنگ مشکی- 10x4.5

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد که بیشترین کاربرد را جهت اس..

27,000 تومان
ملخ نایلونی کربن (پولر و پوشر) رنگ مشکی-GEM FAN 13x4.7 موجود نیست

ملخ نایلونی کربن (پولر و پوشر) رنگ مشکی-GEM FAN 13x4.7

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد که بیشترین کاربرد را جهت اس..

76,000 تومان
ملخ نایلونی کربن (پولر و پوشر) رنگ مشکیGEM FAN- 12x4.5 موجود نیست

ملخ نایلونی کربن (پولر و پوشر) رنگ مشکیGEM FAN- 12x4.5

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد که بیشترین کاربرد را جهت اس..

40,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 10x4.5 GEM FAN موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 10x4.5 GEM FAN

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد. این ملخ تمام کربن بوده (کر..

82,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 10x5.5 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 10x5.5

مشخصات ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 10x5.5 :  اندازه : 10*5.5 اینچ وزن : 16.7g متر..

62,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 11x4.7 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 11x4.7

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد. این ملخ تمام کربن بوده و A..

73,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 12x5.5 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 12x5.5

مشخصات ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 12x5.5 :  اندازه : 12 x 5.5 inch وزن : 22.5g م..

79,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 13x5.5 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 13x5.5

مشخصات ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 12x5.5 :  اندازه : 13x5.5 inch وزن : 27.5g متر..

95,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 15x5.5 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - 15x5.5

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد. این ملخ تمام کربن بوده و A..

114,000 تومان
ملخ کربنی (پولر و پوشر) - GEM FAN 13x4 موجود نیست

ملخ کربنی (پولر و پوشر) - GEM FAN 13x4

این محصول شامل یک جفت ملخ است که یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد می باشد. این ملخ تمام کربن بوده و A..

110,000 تومان